Sandaler | Teva Olowahu Dame Sari Ribbon / Gray Mist – Kvinder